Kursus

Datakommunikation, drift og vedligeholdelse

Deltageren kan administrere og gennemføre processer og procedurer for drift og vedligeholdelse af komplekse enterprise netværk, med Switchede, Routede, trådløse og mobile/decentrale teknologier og kan foretage overvågning af trafik og performance, samt fejlsøgning og -retning i forhold til fejl/ sikkerhedsproblemer. Deltageren kan bruge specialiserede netværks- og dokumentationsværktøjer.

Fakta

Navn:
Datakommunikation, drift og vedligeholdelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
42173-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med data-/telekommunikationssystemer, og som skal kunne arbejde med drifts- og vedligeholdelsesopgaver på enterprise netværk.

Mål

Deltageren kan administrere og gennemføre processer og procedurer for drift og vedligeholdelse af komplekse enterprise netværk, indeholdende Switchede, Routede, trådløse og mobile/decentrale teknologier og kan herunder foretage overvågning af trafik og performance, samt udføre fejlsøgning og -retning i forhold til fejl og sikkerhedsproblemer.Deltageren kan i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver anvende specialiserede og relevante netværksværktøjer, udstyrets administrative værktøjer, netværksapplikationer, netværksanalysatorer og dokumentationsværktøjer.

Varighed

10 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser