Kursus

IoT/IIoT: Begreber, teknikker og processer

Deltageren kan beskrive forskellige teknikker, modeller og processer, der indgår i IoT og IIoT løsninger, samt se mulighederne i egen praksis, og kan herunder anvende opnået viden om målsætningen med IoT/IIoT, IoT/IIoT-begreber, -standarder, -modeller og -processer, og IoT/IIoT-teknologier, - komponenter og -enheder samt konkrete eksempler på IoT/IIoT løsninger.

Fakta

Navn:
IoT/IIoT: Begreber, teknikker og processer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49560-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har erfaring med at anvende computere.

Mål

Deltageren kan beskrive forskellige teknikker, modeller og processer, der indgår i IoT og IIoT løsninger, samt se mulighederne i egen praksis.Deltageren kan herunder anvende opnået viden om:- Hvad målsætningen er med IoT og IIoT- Begreber, standarder, modeller og processer, der typisk indgår i IoT/IIoT løsninger- Forudsætningerne for, at en enhed kan betegnes som en IoT/IIoT enhed - Teknologier, komponenter og enheder, der kan anvendes i IoT/IIoT løsninger- Løsningsmuligheder fra konkrete eksempler på IoT/IIoT løsninger- System- og integrationsmuligheder i forhold til nuværende systemer, som fx produktionssystemer- Nye forretningsmuligheder med IoT/IIoT.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.