Kursus

Big Data: Begreber, teknikker og processer

Deltageren kan beskrive forskellige begreber, teknikker, modeller og processer, der udgør Big Data, samt de dataformater, databaseløsninger, lovgivningsmæssige aspekter og mulige sikkerhedsproblemer, der ofte indgår i Big Data løsninger. Deltageren kan desuden overføre løsningsmuligheder i forhold til egen praksis

Fakta

Navn:
Big Data: Begreber, teknikker og processer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259
Fagkode:
49563-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med Big Data løsninger, der kræver besiddelse af viden om de teknikker og processer, der udgør Big Data, og som kender forskellige dataformater og sikkerhedsproblemer, der ofte indgår i Big Data løsninger.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har grundlæggende kompetencer i forhold til databaser.

Mål

Deltageren kan beskrive forskellige begreber, teknikker, modeller og processer, der udgør Big Data, samt de dataformater, databaseløsninger, lovgivningsmæssige aspekter og mulige sikkerhedsproblemer, der ofte indgår i Big Data løsninger. Deltageren kan desuden overføre løsningsmuligheder i forhold til egen praksis.Deltageren kan herunder anvende opnået viden om:- Hvad begrebet Big Data står for- Standarder, modeller og processer, der typisk indgår i Big Data løsninger- Dataformater og databaseløsninger, der kan indgå i Big Data løsninger, som fx XML, CSV, SQL og NoSQL- Software- og Cloud-løsninger, der kan anvendes til indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af Big Data- Håndtering af persondata, herunder centrale elementer i persondataforordningen og grundlæggende Data Privacy i juridiske ting, som fx hvordan man handler med en Digital Service- Mulige sikkerhedsproblemer ved Big Data løsninger- Løsningsmuligheder fra eksempler på Big Data løsninger.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.