Kursus

Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation

Deltageren kan fejlfinde og måle på apparater og systemer, der indeholder komplekse forstærker-kredsløb samt udbedre fejl, hvor der anvendes korrekte reparations- og montageteknikker, teknisk dokumentation og relevante instrumenter. Deltageren kan herunder anvende opnået viden om de grundlæggende regulerings- og feedback-teknikker, der anvendes i forstærkerkredsløb.

Fakta

Navn:
Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43746-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerelektronik.

Mål

Deltageren kan fejlfinde på apparater og systemer, der indeholder komplekse forstærkerkredsløb. Herunder kan deltageren foretage udbedring af fejl, hvor der anvendes korrekte reparations- og montageteknikker. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om de grundlæggende regulerings- og feedback-teknikker, der anvendes i forstærkerkredsløb. Deltageren kan endvidere foretage kontrol og test af forstærkerkredsløb samt anvende teknisk dokumentationsmateriale og relevante instrumenter som oscilloskop, multimeter, spændingsforsyning, tonegenerator samt software-baseret testudstyr.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.