Kursus

HF modtageteknik og måleteknik

Deltageren kan justere og fejlfinde på radiobaseret udstyr, der indeholder forskellige former for modtagekredsløb. Deltageren kan foretage simple beregninger på resonanskredsløb. Deltageren kan udvælge og anvende relevant måleudstyr, herunder eksempelvis signalgenerator, HF-millivoltmeter og frekvenstæller. Deltageren får teoretisk kendskab til forskellige radiobaserede systemer.

Fakta

Navn:
HF modtageteknik og måleteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
45037-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for elektronik og svagstrøm, som er eller har været beskæftiget med justering og fejlfinding på udstyr der indeholder højfrekvenskredsløb.

Mål

Deltageren kan foretage simple beregninger på svingningskredse og på HF-grundkoblinger, hvori der indgår resonanskredsløb, eksempelvis blander, oscillator, og demodulatorer/detektorer til forskellige modulationstyper og kan fejlfinde/fejlrette på modtageudstyr, der arbejder efter enkelt- og dobbelt-super princippet, samt på direct-conversion modtagere og anvende relevant måleudstyr, til måling på modtagerkredsløb, der anvendes i forskellige radiobaserede systemer.Deltageren kan, med den teoretiske viden der opnås om HF-måleteknik og forskellige radiobaserede systemer, selvstændigt sætte sig ind i brugen af forskellige typer HF-måleudstyr, der anvendes til målinger på radiobaserede systemer og de enkelte grundkredsløb der findes deri.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser