Kursus

Switch Mode Power Supply: reparationsmetoder

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, afprøve, fejlfinde og fejlrette på en switch mode power supply, og kan herunder anvende skillevario transformator og forbrugsmeter, "Ringe-test" af transformatorer og spoler, tvangsstyring af reguleringssløjfe, kontrol af filterkondensatorernes indre modstand ESR (Equivalent Series Resistance) samt relevante måleinstrumenter.

Fakta

Navn:
Switch Mode Power Supply: reparationsmetoder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43786-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsarbejde på switch mode power supplies. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har viden om switch mode power supply teknikker, principper og koblinger.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, afprøve, fejlfinde og fejlrette på en switch mode power supply. Herunder kan deltageren anvende skillevario transformator og forbrugsmeter, "Ringe-test" af transformatorer og spoler, tvangsstyring af reguleringssløjfer, kontrol af filterkondensatorernes indre modstand ESR ( Equivalent Series Resistance) samt relevante måleinstrumenter. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om fejlfinding på switch mode power supplies.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.