Kursus

Elektronik: reparation - måleteknikker

Deltageren kan, i forbindelse med montage og reparationsarbejde på elektroniske produkter, foretage måling med analoge og digitale måleinstrumenter (oscilloskoper og multimetre) og kan herunder tage højde for relevante måletekniske problemstillinger og fejlmålinger, der kan opstå på grund af impedansforhold og båndbredden i instrumenterne.

Fakta

Navn:
Elektronik: reparation - måleteknikker
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43788-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver inden for elektronikområdet. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med montage og reparationsarbejde på elektroniske produkter, foretage måling med analoge og digitale måleinstrumenter (oscilloskoper og multimetre). Herunder kan deltageren tage højde for relevante måletekniske problemstillinger og fejlmålinger, der kan opstå på grund af impedansforhold og båndbredden i instrumenterne. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om multimetres og oscilloskopers principielle opbygning og deres typiske data, måletekniske problemstillinger i forbindelse med spændingsmåling, strømmåling og modstandsmåling og fejlmålinger på grund af impedansforhold og båndbredden i instrumentet samt om sikkerhedsstandarden for måleinstrumenter, der er udarbejdet af IEC.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.