Kursus

Mikroprocessor: struktureret programudvikling

Deltageren kan, under anvendelse af Flowcharts, foretage struktureret programudvikling til en given mikroprocessorfamilie, og hertil anvende et PC-baseret udviklingssystem, og kan i den forbindelse anvende opnået viden om udviklingssystemet samt om sprogets grundlæggende elementer. Deltageren kan endvidere debugge et udviklet program samt udarbejde en tilhørende dokumentation.

Fakta

Navn:
Mikroprocessor: struktureret programudvikling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43827-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med service på mikroprocessorbaserede systemer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til digitalteknik og til en mikroprocessors typiske arkitektur.

Mål

Deltageren kan, under anvendelse af Flowcharts, foretage struktureret elementær programudvikling til en given mikroprocessorfamilie og hertil anvende et PC-baseret udviklingssystem. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om udviklingssystemet samt om programmeringssprogets grundlæggende elementer som programstruktur, datatyper, syntaks og input/output af data. Deltageren kan endvidere foretage afprøvning, debugning og fejlretning af et udviklet program samt udarbejde en tilhørende dokumentation.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.