Kursus

Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger

Deltageren kan, i forbindelse med test og fejlfinding, måle på og kontrollere kredsløbsfunktionen i switch mode power supplies, byggende på Feed-forward eller Step-down kobling, og kan ud fra et diagram vurdere, om der benyttes primær eller sekundær switched kobling. Deltageren kan anvende opnået viden om koblingstyper, komponentkrav, Power Factor Reg., integreret kobl. og støjreduk.

Fakta

Navn:
Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
43776-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsarbejde på switch mode power supplies. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerteknik, transducere samt teknikker og principper inden for analoge og switch mode power supplies.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med test og fejlfinding, måle på og kontrollere kredsløbsfunktionen i en switch mode power supply (SMPS), byggende på koblingerne Feed-forward eller Step-down. Derudover kan deltageren ud fra et diagram vurdere, om der anvendes primær eller sekundær switched kobling. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om fordele og ulemper ved primær eller sekundær switched koblinger, hvilke specielle krav, der stilles til komponenterne i en SMPS (fx Powertransistoren som switch), formålet med en Power Factor Regulator, diagrammet for en typisk integreret kobling samt de komponenter og kredsløb, der har til formål at reducere støjudstrålingen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.