Kursus

Instrumentering-objektorienteret programmering

Deltageren kan anvende et objektorienteret programmeringssprog til at udvikle instrumentstyrings-programmer, der, via intern/ekstern instrumenthardware, kan anvendes til test, kontrol og måling på elektronikudstyr, og kan anvende programsprogets syntaks, biblioteker og udviklingssystem, samt opbygge grafiske brugerflader, hvor instrumenthardwaren kan styres, og resultater præsenteres.

Fakta

Navn:
Instrumentering-objektorienteret programmering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
49594-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for elektronikområdet, og andre inden for AMU-målgruppen, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af software til automatiseret instrumentstyring.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til programmering og instrumentstyring.

Mål

Deltageren kan anvende et objektorienteret programmeringssprog til at udvikle instrumentstyrings-programmer, der via intern eller ekstern instrumenthardware, kan anvendes til test, kontrol og måling på elektronikudstyr, og herunder beskrive, hvordan softwaren styres i et multitask operativsystem, som fx Windows og Linux.Deltageren kan under udviklingsarbejdet:-anvende programsprogets syntaks, biblioteker og udviklingssystem- udføre elementær struktureret programmering under anvendelse af flowcharts, der er rettet mod et objektorienteret sprog- fremstille mindre konsolprogrammer- opbygge grafiske brugerflader og løsninger, hvorfra instrumenthardwaren kan styres, og resultaterne fra målingerne præsenteres.

Varighed

5,0

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.