Kursus

Microcomputer: Programudvikling på Linux-platform

Deltageren kan udvikle enkle programmer, der kan afvikles på en Linux-baseret microcomputer-platform, og kan hertil anvende et egnet programsprogs syntaks, biblioteker og udviklingssystem, platformens generelle Linux-kommandoer og strukturer med fokus på filstruktur og rettigheder, samt platformens digitale og analoge I/O porte og metoder til at foretage opsamling og lagring af data.

Fakta

Navn:
Microcomputer: Programudvikling på Linux-platform
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
49595-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for elektronikområdet, og andre inden for AMU-målgruppen, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af styringsløsninger på Linux-baserede microcomputer-platforme.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til programmering.

Mål

Deltageren kan beskrive hvilke basale dele en Linux-baseret microcomputer-platform kan indeholde, herunder porte, hukommelse, lagringsmuligheder mv.Desuden kan deltageren udvikle enkle programmer, der kan afvikles på en Linux-baseret microcomputer-platform, og under udviklingsarbejdet kan deltageren anvende:- programsprogets syntaks, biblioteker og tilhørende udviklingssystem- platformens generelle Linux-kommandoer- platformens generelle strukturer med fokus på filstruktur og rettigheder- platformens digitale og analoge I/O porte- platformens metoder til opsamling og lagring af data.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.