Kursus

Datakommunikation, opbygning af routede datanet

Deltageren kan opbygge, konfigurere og optimere komplekse enterprise netværk, indeholdende avancerede IP-Routingsteknikker, og kan planlægge og foretage implementering, konfiguration og opdatering af Routingsprotokoller og af fjern- og mobiladgange. Deltageren kan foretage overvågning og fejlsøgning på Routede komplekse netværk, og anvende relevante værktøjer.

Fakta

Navn:
Datakommunikation, opbygning af routede datanet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2252
Fagkode:
42396-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med data-/telekommunika¬tionssystemer, og som skal kunne arbejde med opbygning, konfiguration og optimering af enterprise netværk, indeholdende IP-Routingsteknikker.

Mål

Deltageren kan opbygge, konfigurere og optimere komplekse enterprise netværk, indeholdende avancerede IP-Routingsteknikker, og kan desuden planlægge og foretage implementering, konfiguration og opdatering af Routingsprotokoller i forhold til statisk og dynamisk klasseløst Routing, samt i forhold til fjern- og mobiladgang.Deltageren kan endvidere foretage overvågning og fejlsøgning på Routede komplekse netværk, og kan herunder anvende relevante kommandoer, netværksapplikationer og netværksanalysatorer.

Varighed

10 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser