amu i produktion og teknik i procesindustrien
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Produktion og teknik i procesindustrien

På kurserne lærer du at betjene, fejlsøge og vedligeholde de procesanlæg, der bruges i industrien.

Fakta

Navn:
Produktion og teknik i proceindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786

Du lærer også at lave løbende tekniske forbedringer af procesanlæg og at deltage i udvikling og idriftsætning af nye anlæg.

Kurserne henvender sig dels til ufaglærte medarbejdere i industrien, dels til faglærte industri- og procesoperatører.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Produktion og teknik i procesindustrien omfatter kurser inden for emnerne:

  • Driftsoptimering af procesanlæg
  • Vedligehold og reparation af procesanlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Produktion og teknik i procesindustrien omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Produktion og teknik i procesindustrien er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Inspektion for operatører i procesindustrien
Operatør vedligehold, mekanisk intro
Operatør vedligehold, automatik intro
Operatør vedligehold, flydende stoffer/gasser
Operatør vedligehold, faste stoffer
Operatør vedligehold, transmissioner
Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring
Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
Operatør vedligehold, PID regulering
Operatør vedligehold, PLC Digital IO
Arbejde med elektricitet for operatører
Montage og justering af sensorer i procesindustri
Betjening af hydrauliske styringer for operatører
Produktionskemi for operatører
Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien
Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer
Dokumentation af procesindustriel produktion
Instruktion og oplæring på procesanlæg
Reparation og vedligeholdelse for operatører
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
Anvendelse af emballage for operatører
Analyse af proceskemiske problemstillinger
Forebyggende vedligehold på procesanlæg
Driftsoptimering af produktionsforløb/procesflow
Fejlfinding på automatik og instrumentering
Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
Styringsteknik for operatører, procesindustri
Kemikalieklassificering og mærkning - operatører
Produktion for operatører i procesindustrien
Effektivisering for operatører i procesindustrien
Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen
Operatør vedligehold, trykluft
Operatør vedligehold, vakuum
Operatør vedligehold, avanceret procesmåleudstyr
Operatør vedligehold, avanceret reguleringsudstyr
Operatør vedligehold, avanceret regulering
Operatør vedligehold, PLC Analog IO
Operatør vedligehold, avanceret SRO
Operatør vedligehold, produktionsanlæg/automatik
Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I)
Operatør vedligehold, regulering avanceret
Operatør vedligehold, PLC med analog IO og SRO
Laboratoriearbejde for operatører
Destillationsteknik
Operatør vedligehold, produktionsanlæg/automatik

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Grundlæggende el-lære for operatører - AC
Grundlæggende el-lære for operatører - DC
Grundlæggende pneumatik for operatører
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Basis maskinforståelse for operatører
Basis maskinforståelse for operatører (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information