amu i produktion og teknik i procesindustrien
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Produktion og teknik i procesindustrien

På kurserne lærer du at betjene, fejlsøge og vedligeholde de procesanlæg, der bruges i industrien.

Fakta

Navn:
Produktion og teknik i proceindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786

Du lærer også at lave løbende tekniske forbedringer af procesanlæg og at deltage i udvikling og idriftsætning af nye anlæg.

Kurserne henvender sig dels til ufaglærte medarbejdere i industrien, dels til faglærte industri- og procesoperatører.

Se alle AMU-kurser inden for området Produktion og teknik i procesindustrien på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Produktion og teknik i procesindustrien omfatter kurser inden for emnerne:

  • Driftsoptimering af procesanlæg
  • Vedligehold og reparation af procesanlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Produktion og teknik i procesindustrien omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Produktion og teknik i procesindustrien er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Inspektion for operatører i procesindustrien
Operatør vedligehold, mekanisk intro
Operatør vedligehold, automatik intro
Operatør vedligehold, flydende stoffer/gasser
Operatør vedligehold, faste stoffer
Operatør vedligehold, transmissioner
Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring
Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
Operatør vedligehold, PID regulering
Operatør vedligehold, PLC Digital IO
Betjening af hydrauliske styringer for operatører
Produktionskemi for operatører
Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien
Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer
Dokumentation af procesindustriel produktion
Instruktion og oplæring på procesanlæg
Reparation og vedligeholdelse for operatører
Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
Anvendelse af emballage for operatører
Analyse af proceskemiske problemstillinger
Driftsoptimering af produktionsforløb/procesflow
Fejlfinding på automatik og instrumentering
Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
Styringsteknik for operatører, procesindustri
Produktion for operatører i procesindustrien
Effektivisering for operatører i procesindustrien
Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen
Operatør vedligehold, trykluft
Operatør vedligehold, vakuum
Anvendelse af produktionsdata
Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I)
Operatør vedligehold, regulering avanceret
Operatør vedligehold, PLC med analog IO og SRO
Laboratoriearbejde for operatører
Destillationsteknik
Operatør vedligehold, produktionsanlæg/automatik
Procesindustri Intro 3D-produktionsenheder/-udstyr
Procesindustri, Intro digitaliseret automation

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Grundlæggende el-lære for operatører - AC
Grundlæggende el-lære for operatører - DC
Grundlæggende pneumatik for operatører
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Basis maskinforståelse for operatører
Basis maskinforståelse for operatører (F/I)
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Intro til digitalisering - i produktionen
ATEX - for operatører i procesindustri
Bæredygtig produktion
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Grundlæggende hydraulik for operatører

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information