Kursus

Basis maskinforståelse for operatører

På kurset får du grundlæggende viden om, hvordan maskiner til industriel produktion fungerer. Du lærer endvidere grundlæggende maskinbetjening og betjening af nødstopsfunktioner.

Fakta

Navn:
Basis maskinforståelse for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2775
Fagkode:
48572-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, der har behov for grundlæggende viden om hvordan maskiner til industrielt brug fungerer

Mål

Deltageren har efter kurset: * Grundlæggende kendskab til principperne for energioverførsel og styringstekniker anvendt i maskiner/produktionsudstyr ved industriel produktion. * Kendskab til sikkerhedsudstyr på maskiner/produktionsudstyr.   Deltageren kan efter kurset og den tilhørende instruktion: * Aktivere og deaktivere manuelle og automatiske nødstopfunktioner. * Betjene maskiner/produktionsudstyr anvendt ved industriel produktion.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.