Kursus

Grundlæggende el-lære for operatører - AC

Du lærer at fejlfinde og fejlrette på enkle vekselstrømskredsløb og relæstyringer. Du lærer om vekselstrøm, vekselspænding, effekt og frekvens samt ensretning. Du lærer også at foretage målinger med multimeter og anvende diagrammer og dokumentation. Kurset har også fokus på din personlige sikkerhed.

Fakta

Navn:
Grundlæggende el-lære for operatører - AC
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2775
Fagkode:
48403-

-

Målgruppe

Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende el-teknisk viden om vekselstrøm (AC) er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Mål

Deltageren kan udføre fejlfinding samt fejlretning på enkle vekselstrømskredsløb på baggrund af en grundlæggende viden om vekselstrøm, vekselspænding, effekt og frekvens samt ensretning.   Deltageren kan: ·  Udføre AC-spændingsmåling og AC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer heraf under anvendelse af multimeter ·  Udføre målinger på transformatorer på baggrund af viden om transformatorens opbygning og omsætningsforhold ·  Udføre målinger på ensretterkredsløb på baggrund af viden om kredsløbets opbygning og virkemåde som spændingsforsyning ·  Opbygge og fejlfinde på relæstyringer for start/stop funktioner og tidsrelæer ·  Anvende dokumentation og diagrammer for elektriske kredsløb herunder nøgleskemaer ·  Overholde krav til personlig sikkerhed fastsat i bekendtgørelser udstedt i henhold til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel

Varighed

3 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

EUC Lillebælt