Kursus

Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring

På kurset lærer du at betjene og udføre systematisk fejlfinding og reparation af produktionsanlæg med 1- og 3-fasede effektkredse. Du lærer også at fejlfinde på og reparere pneumatiske styringer samt udføre opgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
40620-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.

Mål

Deltageren kan efter kurset betjene og i samarbejde med andre faggrupper udføre systematisk fejlfinding og reparation af produktionsanlæg med 1- og 3-fasede effektkredse med styring, som indeholder forskellige typer NO-NC kontakter/switches/følere, timere, kontrollamper samt nødstrømsrelæ.Deltageren kan herunder udføre fejlfinding og reparation af pneumatiske styringer med fx filter-, reduktions-, og smøreenhed, ventiler (el-/luftstyrede), cylindre/aktuatorer samt slange- og rørforbindelser.Deltageren kan udføre opgaverne håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt med udgangspunkt i viden om el, pneumatik, sikkerhed, måleteknik og komponenter samt ved brug af teknisk dokumentation.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.