Kursus

Basis maskinforståelse for operatører (F/I)

På kurset får du grundlæggende viden om, hvordan maskiner anvendt til industriel produktion i Danmark fungerer. Du lærer endvidere grundlæggende maskinbetjening og betjening af nødstopsfunktioner. Kurset er udviklet til flygtninge, der er derfor særlig fokus på begreber og fagudtryk.

Fakta

Navn:
Basis maskinforståelse for operatører (F/I)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2775
Fagkode:
48613-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte flygtninge, der ønsker beskæftigelse, hvor maskinbetjening udgør en del af jobbet.

Mål

Deltageren har: * Grundlæggende viden om god dansk arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur, herunder relevante love & regler, * Grundlæggende kendskab til principperne for energioverførsel og styringstekniker anvendt i maskiner/produktionsudstyr ved industriel produktion i Danmark. * Kendskab til sikkerhedsudstyr på maskiner/produktionsudstyr. * Kendskab til de mest nødvendige danske fagbegreber om maskiner/produktionsudstyr.   Deltageren kan efter instruktion: * Betjene maskiner/produktionsudstyr anvendt ved industriel produktion i Danmark. * Aktivere og deaktivere manuelle og automatiske nødstopfunktioner.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.