Kursus

Basis maskinforståelse for operatører (F/I)

På kurset får du grundlæggende viden om, hvordan maskiner anvendt til industriel produktion i Danmark fungerer. Du lærer endvidere grundlæggende maskinbetjening og betjening af nødstopsfunktioner. Kurset er udviklet til flygtninge, der er derfor særlig fokus på begreber og fagudtryk.

Fakta

Navn:
Basis maskinforståelse for operatører (F/I)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2775
Fagkode:
48613-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte flygtninge, der ønsker beskæftigelse, hvor maskinbetjening udgør en del af jobbet.

Mål

Deltageren har: * Grundlæggende viden om god dansk arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur, herunder relevante love & regler, * Grundlæggende kendskab til principperne for energioverførsel og styringstekniker anvendt i maskiner/produktionsudstyr ved industriel produktion i Danmark. * Kendskab til sikkerhedsudstyr på maskiner/produktionsudstyr. * Kendskab til de mest nødvendige danske fagbegreber om maskiner/produktionsudstyr.   Deltageren kan efter instruktion: * Betjene maskiner/produktionsudstyr anvendt ved industriel produktion i Danmark. * Aktivere og deaktivere manuelle og automatiske nødstopfunktioner.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.