Kursus

Operatør vedligehold, trykluft

På kurset lærer du om effektiv drift af trykluftsanlæg og at vurdere energitab og identificere utætheder vha. lækagesøgning med lytteudstyr, ultralyd, spray m.v. Du lærer at udbedre utætheder håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, trykluft
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
48184-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærte og erfarne ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af hjælpeanlæg i produktionen (supply-anlæg).

Mål

Deltageren kan efter kurset sikre effektiv drift af trykluftsanlæg i samarbejde med reparatører/teknikere. Herunder kan deltageren: ·  vurdere trykluftanlæggets energitab på basis af driftstest på kompressor (basistab/tomgangstab), ·  identificere utætheder på trykluftanlæg ved hjælp af lækagesøgning (med lytteudstyr, ultralyd, spray m.v.) samt ·  udbedre utætheder håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt   Deltageren kan udføre opgaverne med viden om: ·  indsugningsluft (temperatur, relative fugtighed, renhed), ·  kompressorens opbygning og virkemåde, ·  køletørring, filterenheder (herunder vandudskiller), trykluftbeholder, optimering af anlægstryk og rørsystem (udtag til procesudstyr og kondensatpotte), ·  pneumatik komponenter og andet luftudstyr samt ·  andre potentielle kilder til tab.  

Varighed

2 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland