Kursus

Operatør vedligehold, regulering avanceret

Du lærer at betjene og i samarbejde med reparatører/teknikere kontrollere, indstille (programmere parametre), justere/kalibrere, fejlfinde og reparere procesteknisk regulerings- og måleudstyr.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, regulering avanceret
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
49286-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod operatører med proces- eller industrioperatøruddannelse eller personer, som har tilsvarende erfaring i produktionsvirksomheder, og som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr.

Mål

Deltageren kan proces- og sikkerhedsmæssigt korrekt betjene, identificere fejl og optimere: Reguleringssløjfer (enkle med PID) og sammensatte (komplekse) reguleringssløjfer (feedforward-, forholds-, kaskade-, og splitrange regulering mv.). Måleudstyr til procesmåling af f.eks. temperatur, niveau, tryk/vakuum, flow, analysemåling. Reguleringsudstyr til procesregulering f.eks. frekvensomformer, reguleringsventil, doseringspumpe.   Deltageren kan udføre opgaverne med udgangspunkt i viden om: PI-diagrammer, reguleringssløjferne, enhedssignaler, processens regulerbarhed og optimeringsmetoder, måleudstyr (f.eks. temperatur-, flow-, tryk-, og niveau transmittere mv.), reguleringsorganer (f.eks. frekvensomformer, reguleringsventil, doseringspumpe mv.).

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.