Kursus

Grundlæggende el-lære for operatører - DC

Du lærer på grundlæggende niveau om jævnstrøm, elektriske enheder, ledninger, kabler, komponenter og kredsløbstyper og kan assistere ved fejlfinding samt fejlretning. Du opnår viden om spænding, strøm, modstand og effekt samt ohms lov og du lærer at betjene et multimeter, så du også kan udføre vekselstrømsmålinger. Herudover lærer du at opbygge enkle relæstyringer og anvende dokumentation og diagrammer.

Fakta

Navn:
Grundlæggende el-lære for operatører - DC
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2775
Fagkode:
48427-

-

Målgruppe

Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende el-teknisk viden om jævnstrøm (DC) er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Mål

Deltageren har en grundlæggende viden om el, elektriske enheder, ledninger, kabler, komponenter og kredsløbstyper og kan assistere ved fejlfinding samt fejlretning på enkle jævnstrømskredsløb. Deltageren kan: ·  Anvende viden om spænding, strøm, modstand og effekt samt ohms lov ·  Udføre DC-spændingsmåling og DC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer her af under anvendelse af et multimeter ·  Udføre modstandsmåling under anvendelse af multimeter ·  Anvende viden om dioders, lysdioders og kondensatorers virkemåde ved anvendelse i jævnstrømskredsløb ·  Anvende viden om spolers og relæers virkemåde i jævnstrømskredsløb på baggrund af kendskab til magnetisme ·  Opbygge enkle relæstyringer og udføre fejlfinding under anvendelse af multimeter ·  Anvende dokumentation og diagrammer for enkle elektriske kredsløb

Varighed

3 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.