Kursus

Operatør vedligehold, flydende stoffer/gasser

På kurset lærer du at betjene og vedligeholde produktionsudstyr, som anvendes til at lagre, transportere og forarbejde flydende produkter og gasser. Du lærer også at udbedre enkle mekaniske fejl og mangler på udstyret, samt hvordan du udfører arbejdet håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, flydende stoffer/gasser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
40571-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.

Mål

Deltageren kan efter kurset betjene udstyr og enheder til lagring, transport og forarbejdning af gasser og/eller flydende stoffer i procesindustrien. Derudover kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper udføre og dokumentere tilhørende mekanisk operatør vedligehold af produktionsudstyret håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan herunder udføre demontage/montage, adskillelse/samling, justering og enkle reparationer af produktionsudstyr.Deltageren kan udføre arbejdsopgaverne med udgangspunkt i grundlæggende viden om:-beholdere/tanke (åbne/lukkede, volumen, tryk, omrørere), -rørsystemer (DN og PN, samlinger/tætninger),-ventiler (typer, ventilkarakteristikker, Kv og Cv værdier) samt -pumper (typer, pumpekarakteristikker, løftehøjde, energiforbrug, pakdåser, kavitation).

Varighed

3 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.