Kursus

Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I)

På kurset får du grundlæggende viden om dansk arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur. Du lærer om beskyttelsesudstyr på produktionsudstyr, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler samt aktiv indsats ved uheld og ulykke.

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljø og sikkerhed i industrien (F/I)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
48614-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte personer, med dansk som andetsprog.

Mål

Deltageren har en grundlæggende viden om god dansk arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur samt love & regler, vejledninger mv. på området i forhold til: * Jobinstruktion og SOP¿er med tilhørende APB/APV og udmeldinger fra AT og info fra BFA * Beskyttelsesudstyr på maskiner og produktionsudstyr (låger, skærme, lysgitre mv.) * Tekniske hjælpemidler (udsugning, løfteudstyr mv.) * Anvendelse af personlige værnemidler (tøj, fodtøj, høreværn, briller, hjelm, maske mv.) * Erhvervscertifikater og særlig uddannelse/instruktion (truck, varmt arbejde, stillads, §§a717, hygiejne, epoxy og isocyanater, L-AUS mv.) * Psykisk arbejdsmiljø * Aktiv indsats ved uheld og ulykke (sikkerhed, vurdering, alarmering, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp)   Deltageren er bevidst om, at * dansk lovgivning på arbejdsmiljøområdet kan adskille sig meget fra den, deltageren kender fra hjemlandet * uforudsete hændelser mm aldrig berettiger til at gå på kompromis med arbejdsmiljøet og sikkerheden * tilsidesættelse af arbejdsmiljøregler kan udløse straf til både arbejdstager og arbejdsgiver   På baggrund af sin viden kan deltageren efter kurset udføre sit arbejde arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt

Varighed

3 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.