Kursus

Bæredygtig produktion

Du lærer om bæredygtig produktion og at se forbedrings- og optimeringsmuligheder samt udarbejde idéforslag inden for egen jobfunktion/virksomhed/branche.

Fakta

Navn:
Bæredygtig produktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
49554-

-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål

Deltageren bliver introduceret til bæredygtighed i relation til produktionen. Herunder også FNs 17 verdensmål, med særligt fokus på det mål som handler om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Efter gennemført uddannelse kan deltageren bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen, og understøtter den grønne omstilling med fokus på:· Affaldssortering· Genanvendelse· Energirigtig produktion· Håndtering af spild· Reducering af ressourceforbrug· Overholdelse af miljøstandarder og krav

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.