Kursus

Anvendelse af produktionsdata

Du lærer at opsamle indtaste og bruge data i forskellige funktioner i en digitaliseret produktion. Du lærer at vurdere data i forhold til egen jobfunktion og bliver bekendt med de mest anvendte regler for sikkerhed omkring data.

Fakta

Navn:
Anvendelse af produktionsdata
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
48562-

-

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte produktionsmedarbejdere i industrien har adgang til uddannelsen.

Mål

Deltageren opnår viden om, hvad data er, og hvilken betydning data har i en digitaliseret produktion.   Deltageren opnår viden om, hvordan data opsamles og bruges i de forskellige funktioner i produktionen. Deltageren kan aflæse, indtaste og reagere på produktionsdata. Deltageren har lært gængse metoder til at opsamle produktionsdata eksempelvis inden for:   ·  Effektivitet fx opstillingstid pr. emne, maskinens samlede effektivitet (OEE) ·  Produktivitet fx Første gang igennem (FTT), stoptid ·  Kvalitet fx løbende forbedringer, kasserede emner ·  Arbejdsmiljø i forhold til at forhindre arbejdsulykker ·  Sikkerhed fx sporbarhed, termiske forhold   Deltageren kan efter deltagelse i kurset forholde sig til og vurdere kvaliteten af data i forhold til egen jobfunktion.   Endvidere kan deltageren videregive produktionsdata til kolleger via f.eks. en elektronisk logbog, tablet og andre devices.

Varighed

3 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.