Kursus

Laboratoriearbejde for operatører

Du lærer at medvirke ved prøveudtagning og udføre simple driftsanalyser samt anvende analyseresultaterne driftsmæssigt fejlfrit og vurdere, om der skal justeres i produktionsparametre. Du lærer at håndtere udtagne prøver korrekt herunder sikre, at der ikke forekommer krydskontaminering samt at anvende hurtig analyse i processtyringen.

Fakta

Navn:
Laboratoriearbejde for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
49356-

-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke ved prøveudtagning og udføre simple driftsanalyser. anvende analyseresultaterne driftsmæssigt fejlfrit og vurdere, om der skal justeres i produktionsparametre. håndtere udtagne prøver korrekt herunder sikre, at der ikke forekommer krydskontaminering. anvende hurtig analyse i processtyringen.

Varighed

2 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.