Kursus

Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien

Deltageren kan anvende kemiske stoffer herunder fortynde og opkoncentrere samt medvirke ved kemiske beregninger.

Fakta

Navn:
Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
44217-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer i produktionen.

Mål

På baggrund af viden om kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre/base forhold, kan deltageren, efter en virksomhedsrettet instruktion, anvende, herunder foretage fortynding og opkoncentrering, kemiske stoffer i produktionen på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. Deltageren kan endvidere medvirke ved kemiske beregninger herunder beregning af udbytteprocenter på baggrund af støkiometri.

Varighed

5 dage

Eksamen

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

EUC Nordvestsjælland

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN