Kursus

Operatør vedligehold, vakuum

På kurset lærer du om effektiv drift af et vakuumanlæg. Du lærer om opbygningen og virkemåden og at vurdere energitab, identificere utætheder og udbedre disse håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, vakuum
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
48185-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærte og erfarne ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af hjælpeanlæg i produktionen (supply-anlæg).

Mål

Deltageren kan efter kurset sikre effektiv drift af vakuumanlæg i samarbejde med reparatører/teknikere. Herunder kan deltageren: ·  vurdere vakuum anlæggets energitab ·  identificere utætheder på vakuumanlæg ved hjælp af lækagesøgning (med lytteudstyr, ultralyd m.v.), ·  udbedre utætheder håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt   Deltageren kan herunder udføre opgaverne med viden om: ·  opbygning og virkemåde af vakuumanlæg ·  forskellige typer af vakuum pumper og deres anvendelsesområder ·  bypass/regulering af vakuum pumpe ·  rør- og slanger ·  vakuum udstyr og -komponenter samt ·  andre potentielle kilder til tab

Varighed

1 dag.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.