Kursus

Operatør vedligehold, PLC med analog IO og SRO

Du lærer at betjene og i samarbejde med reparatører/teknikere udføre systematisk, håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt fejlfinding og reparation/ændring af PLC styring med analog IO. Du lærer også at anvende og optimere anvendelse af SRO til procesovervågning samt at idriftsætte og fejlfinde på produktionsanlæg vha. SRO i samarbejde med reparatører/teknikere.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, PLC med analog IO og SRO
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
49322-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod operatører med proces- eller industrioperatøruddannelse eller har tilsvarende erfaring i produktionsvirksomheder, og som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse: i samarbejde med teknikere idriftsætte og teste procesanlæg med PLC styring med analog IO og tilhørende SRO, betjene og i samarbejde med reparatører/teknikere udføre systematisk, håndværks- og sikkerhedsmæssigt korrekt fejlfinding og reparation/ændring af PLC styring med analog IO, optimere brugeranvendelsen og -opsætningen af SRO til procesovervågning. Deltageren kan udføre opgaverne med udgangspunkt i viden om: PLC med analog ind- og udgangssignaler, PLC programmer med analog signaler, specificering af krav, behov og ønsker til SRO-system fra operatørside, at give konstruktiv feedback på SRO-system med tilhørende ændringsforslag for at opnå en optimal procesovervågning, SRO brugeropsætning med udgangspunkt i statiske og dynamiske skærmbilleder, online og historiske kurver, integration/kommunikation med anden software, online teknisk dokumentation.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold