Kursus

Operatør vedligehold, produktionsanlæg/automatik

Du lærer i samarbejde med reparatører/teknikere at udføre kontrol, idriftsætning, fejlfinding og reparation af automatikken på et produktionsanlæg lovgivningsmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Fakta

Navn:
Operatør vedligehold, produktionsanlæg/automatik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2786
Fagkode:
49372-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig primært mod operatører med proces- eller industrioperatøruddannelse eller personer, der har tilsvarende erfaring i produktionsvirksomheder, og som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr.

Mål

Deltageren kan på baggrund af sin viden om: 3 fasede effektkredse pneumatik relæstyring PLC styring med digital og analog IO reguleringssløjfer med procesmåleudstyr reguleringsudstyr og i samarbejde med reparatør/teknikere udføre følgende på produktionsanlæggets automatik: kontrol idriftsætning fejlfinding reparation Deltageren kan udføre opgaverne ved anvendelse af: leverandørdokumentation flow- og PI-diagrammer effektkreds- og nøgleskema test- og måleudstyr håndværktøj   Deltageren kan udføre opgaverne i overensstemmelse med gældende lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav.

Varighed

5 dage.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.