bachelor i biologi - bioteknologi
Bacheloruddannelse

Biologi-bioteknologi

På uddannelsen lærer du om organismers og cellers opbygning og får indsigt i brugen af bioteknologiske teknikker.

Fakta

Navn:
Biologi-bioteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udnytte de genetiske ressourcer, naturen stiller til rådighed i form af planter, dyr og mikroorganismer. Uddannelsen giver dig desuden værktøjer til at arbejde med bioteknologiske løsninger inden for fødevareproduktion og forarbejdning, medicinalindustrien og bioenergi.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i biologi-bioteknologi bygger på en forståelse af cellers og organismers opbygning. Det kan være en dyrekrop, en plante eller mikroorganismer i en sø.

Du undersøger levende organismer på det molekylære plan og lærer at forstå, hvordan de mindste organismer fungerer, og hvordan man kan udnytte dem til at fremstille fx fødevarer, papir, medicin eller til at rense naturen.

Du lærer at bruge bioteknologiske og molekylærbiologiske teknikker som fx gæring, genteknologi og kloning til at undersøge levende organismer og deres funktioner. Du lærer også, hvordan man griber ind i organismers genetiske struktur for at ændre dem og give dem nye egenskaber.

Alle biologiske fagområder indgår i undervisningen.

Du får undervisning i emner som fx:

 • Molekylærgenetik, hvor du lærer om gener og DNA
 • Cellebiologi, hvor du studerer cellens dannelse, struktur og funktion
 • Biokemi, som er læren om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem
 • Mikrobiologi, hvor du lærer om mikroorganismers opbygning, udvikling og livsprocesser
 • Plantebiologi, hvor du studerer planternes struktur, udvikling og funktion
 • Dyrebiologi, hvor du lærer om pattedyrenes anatomi og fysiologi
 • Molekylærbiologiske metoder

Ud over de biologiske grundfag undervises du i bl.a. biofysik, kemi, matematik og statistik. Gennem forløbet har du mulighed for at vælge en række fag, som interesserer dig.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder biologi-bioteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i biologi-bioteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se wwww.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,9AO

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biologi-bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, fx kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi (Biology-Biotechnology).

Afhængigt af dine valgfag kan du fx også søge en kandidatuddannelse i miljøkemi, biokemi, agronomi eller husdyrvidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på det offentlige og det private arbejdsmarked i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information