Kandidatuddannelse

Husdyrvidenskab

Du får specialiseret viden om produktionsdyr, familiedyr, heste, aquakultur eller forsøgsdyr. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Husdyrvidenskab
Andre betegnelser:
Animal Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan vi kan holde og bruge dyr på en bæredygtig måde. Du lærer, hvilke metoder man kan bruge til at optimere fodring, avl og dyrenes fysiske miljø for at fremme deres præstation og genetiske egenskaber, og hvordan det gøres under hensyntagen til dyrenes velfærd og det omgivende miljø.

Som færdiguddannet kan du være med til at udvikle nye løsninger, give kvalificeret rådgivning eller skabe ny viden gennem forskning inden for fodring, avl og ledelsesmetoder i større virksomheder inden for dyrehold. Du kan også arbejde med salg inden for industri og produktion eller inden for myndighedsberedskab og offentlig administration af lovgivning omkring husdyrhold.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i husdyrvidenskab handler om professionelt hold af sunde dyr og metoder til at optimere drift af virksomheder, der har med dyr at gøre. Der er fokus på både driftsøkonomi, fodring, avl, dyrevelfærd, miljø og eksisterende lovgivning omkring professionelt hold af dyr.

Indhold

Du følger nogle obligatoriske kurser, som giver dig en forståelse for fagets særlige problemstillinger, herunder bæredygtigt hold af dyr, kvantitative metoder til optimering af dyrs fodring og af avlsarbejdet samt driftsøkonomiske og dyrevelfærds- og sundhedsmæssige aspekter af virksomheder, der har med hold af dyr at gøre.

Derudover omfatter uddannelsen valgfrie kurser, der giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesseområder. Du vil fx kunne fordybe dig i problemstillinger i forhold til en særlig type af husdyrhold eller en specifik dyreart (fx landbrugsdyr, familiedyr, heste eller eksotiske dyr). Du vil også kunne fordybe dig i eksempelvis internationale forhold omkring husdyrhold i udviklingslande.

Eksempler på kurser

Du kan bl.a. vælge kurser inden for følgende områder:

  • Produktionsøkonomi
  • Dyrevelfærd
  • Kvantitativ modellering af biologiske systemer
  • Klimaforandringers konsekvens for husdyrhold og omvendt
  • Kvantitativ genetik og avl
  • Eksperimentelle metoder der anvendes i forskning med dyr

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 3/4 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Animal Science.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder husdyrvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i husdyrvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i husdyrvidenskab:

  • Husdyrvidenskab
  • Agrobiologi med linje i husdyrbiologi og -produktion

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige områder. Du kan fx arbejde med rådgivning i landbrugets organisationer, i rådgivende ingeniørfirmaer, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer. Du vil også kunne arbejde med udvikling af fx nye fodermidler, avlsmetoder eller staldsystemer.

En anden mulighed er udvikling og salg inden for industri og produktion eller i branche- og interesseorganisationer med relation til husdyr eller husdyrproduktion.

Endelig kan du søge ansættelse i den offentlige forvaltning, fx i kommuner, ministerier eller styrelser i Danmark, EU eller internationalt. Her vil du kunne arbejde med udvikling, overvågning og håndhævelse af lovning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.