Kandidatuddannelse

Husdyrvidenskab

Du får specialiseret viden om produktionsdyr, familiedyr, heste, aquakultur eller forsøgsdyr. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Husdyrvidenskab
Andre betegnelser:
Animal Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan vi kan holde og bruge dyr på en bæredygtig måde. Du lærer, hvilke metoder man kan bruge til at optimere fodring, avl og dyrenes fysiske miljø for at fremme deres præstation og genetiske egenskaber, og hvordan det gøres under hensyntagen til dyrenes velfærd og det omgivende miljø.

Som færdiguddannet kan du være med til at udvikle nye løsninger, give kvalificeret rådgivning eller skabe ny viden gennem forskning inden for fodring, avl og ledelsesmetoder i større virksomheder inden for dyrehold. Du kan også arbejde med salg inden for industri og produktion.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i husdyrvidenskab handler om professionelt hold af sunde dyr og metoder til at optimere drift af virksomheder, der har med dyr at gøre. Der er fokus på både driftsøkonomi, fodring, avl, dyrevelfærd, miljø og eksisterende lovgivning omkring professionelt hold af dyr.

Kurser

Du følger nogle obligatoriske kurser, som giver dig en forståelse for fagets særlige problemstillinger, herunder bæredygtigt hold af dyr, kvantitative metoder til optimering af dyrs fodring og af avlsarbejdet samt driftsøkonomiske og dyrevelfærds- og sundhedsmæssige aspekter af virksomheder, der har med hold af dyr at gøre.

Derudover omfatter uddannelsen valgfrie kurser, der giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesseområder. 

Områder

Du kan bl.a. vælge kurser inden for følgende områder:

  • Produktionsøkonomi
  • Dyrevelfærd
  • Kvantitativ modellering af biologiske systemer
  • Klimaforandringers konsekvens for husdyrhold og omvendt
  • Kvantitativ genetik og avl
  • Eksperimentelle metoder der anvendes i forskning med dyr

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Animal Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 3/4 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Husdyrvidenskab.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige områder. Du kan fx arbejde med rådgivning i landbrugets organisationer, i rådgivende ingeniørfirmaer, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer. Du vil også kunne arbejde med udvikling af fx nye fodermidler, avlsmetoder eller staldsystemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.