kandidat i biologi - bioteknologi
Kandidatuddannelse

Bioteknologi på KU

Den engelsksprogede kandidatuddannelse kvalificerer dig til at arbejde med bioteknologiske løsninger til en bæredygtig produktion af bioaktive stoffer.

Fakta

Navn:
Bioteknologi på KU
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen, der er engelsksproget, arbejder du med bioteknologiske problemstillinger og løsninger, der vedrører mikroorganismer, planter og dyr. Du lærer at anvende biologi og bioteknologi i udviklingen af nye produkter inden for fx fødevare- og medicinalindustrien.

Som færdiguddannet kandidat i bioteknologi er der jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder eller i fødevare- og medicinalindustrien. Du kan også arbejde som konsulent i fx kommuner med energiproduktion, grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation. Desuden er der jobmuligheder inden for foprsknings- og undervisningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde med bioteknologiske problemstillinger, der vedrører mikroorganismer, planter og dyr på tværs af de traditionelle grænser.

Metoder og teorier

Du lærer at anvende avancerede metoder i forbindelse med forskningsprojekter og at benytte de nyeste teorier til at løse spørgsmål, som dukker op bl.a. i industrien og forskningsmiljøet.

Du kommer fx til at arbejde med at optimere organismer til at producere vigtige bioaktive stoffer, og du kommer til at diskutere etiske problemstillinger i forbindelse med naturvidenskabeligt arbejde.

Bioteknologisk produktudvikling

Desuden opnår du viden om innovation, patentering, entreprenørskab samt håndtering af store datasæt i alle faser af bioteknologisk produktudvikling, fra idé til færdigt produkt.

Du har flere muligheder for at dreje uddannelsen i den retning, du vil. Du kan fx bruge dine kurser til at:

  • blive ekspert inden for en organisme (bakterier, svampe, planter, dyr)
  • opnå en bred vifte af molekylærbiologiske teknologier, der kan bruges i mange sammenhænge
  • opnå kompetencer inden for innovative løsninger

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biotechnology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og temaprojekter, hvor du arbejder med et afgrænset område.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Bioteknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på både det private og det offentlige arbejdsmarked, fx i bioteknologiske virksomheder, i fødevare- og medicinalindustrien, inden for undervisningsområdet eller i forskningslaboratorier.

Du kan også arbejde som konsulent i fx kommuner med grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation. Endelig vil du have mulighed for arbejde inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information