kandidat i biologi - bioteknologi
Kandidatuddannelse

Bioteknologi på KU

Den engelsksprogede kandidatuddannelse kvalificerer dig til at arbejde med bioteknologiske løsninger til en bæredygtig produktion af bioaktive stoffer.

Fakta

Navn:
Bioteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen, der er engelsksproget, arbejder du med bioteknologiske problemstillinger og løsninger, der vedrører mikroorganismer, planter og dyr. Du lærer at anvende biologi og bioteknologi i udviklingen af nye produkter inden for fx fødevare- og medicinalindustrien.

Som færdiguddannet kandidat i bioteknologi er der jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder eller i fødevare- og medicinalindustrien. Du kan også arbejde som konsulent i fx kommuner med energiproduktion, grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation. Desuden er der jobmuligheder inden for foprsknings- og undervisningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde med bioteknologiske problemstillinger, der vedrører mikroorganismer, planter og dyr på tværs af de traditionelle grænser.

Metoder og teorier

Du lærer at anvende avancerede metoder i forbindelse med forskningsprojekter og at benytte de nyeste teorier til at løse spørgsmål, som dukker op bl.a. i industrien og forskningsmiljøet.

Du kommer fx til at arbejde med at optimere organismer til at producere vigtige bioaktive stoffer, og du kommer til at diskutere etiske problemstillinger i forbindelse med naturvidenskabeligt arbejde.

Bioteknologisk produktudvikling

Desuden opnår du viden om innovation, patentering, entreprenørskab samt håndtering af store datasæt i alle faser af bioteknologisk produktudvikling, fra idé til færdigt produkt.

Du har flere muligheder for at dreje uddannelsen i den retning, du vil. Du kan fx bruge dine kurser til at:

  • blive ekspert inden for en organisme (bakterier, svampe, planter, dyr)
  • opnå en bred vifte af molekylærbiologiske teknologier, der kan bruges i mange sammenhænge
  • opnå kompetencer inden for innovative løsninger

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og temaprojekter, hvor du arbejder med et afgrænset område. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biotechnology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder bioteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant naturvidenskabelig bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i biologi-bioteknologi / bioteknologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på både det private og det offentlige arbejdsmarked, fx i bioteknologiske virksomheder, i fødevare- og medicinalindustrien, inden for undervisningsområdet eller i forskningslaboratorier. Du kan også arbejde som konsulent i fx kommuner med grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation.

Der er også mulighed for at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Forskeruddannelse

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information