Foto af Personalemedarbejder
Job

Personalemedarbejder

Opgaverne for en personalemedarbejder kan både handle om administration, forhandling, uddannelse og ledelse.

Fakta

Arbejdssteder:
Personaleafdelinger, Konsulentfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Personalemedarbejder, HR-konsulent, Personalekonsulent, Uddannelseskonsulent

Som personalemedarbejder arbejder du med de områder på en arbejdsplads, som har med de ansatte og deres forhold at gøre. Det kaldes som regel personaleadministration eller Human Resource (HR). Du vil også kunne støde på betegnelserne Human Resource Development (HRD) og Human Resource Management (HRM).

Du kan fx beskæftige dig med lønforhandlinger, efteruddannelse, arbejdsmiljø samt med ansættelser og afskedigelser. Hvor bredt eller specialiseret du kommer til at arbejde, afhænger af arbejdspladsens størrelse og organisering.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af personalemedarbejder
Personalepolitik - Personalemedarbejder præsenterer virksomhedens regler for psykisk arbejdsmiljø.

Administrative opgaver kan være at udregne løn, lave personalebudgetter og at skrive referater fra møder i samarbejdsudvalg eller andre udvalg. Det kan også være tilrettelæggelse af undersøgelser af medarbejdernes kvalifikationer og behov for efteruddannelse. Og endelig kan det være rekruttering af nye medarbejdere.

Forhandlingsopgaver kan bestå i at udarbejde oplæg til ledelsen om løn- og overenskomstspørgsmål samt at deltage i de efterfølgende forhandlinger. De kan også bestå i at deltage i ansættelsessamtaler og medarbejderudviklingssamtaler eller i at rådgive ledelsen i personalespørgsmål.

Også i forbindelse med temabuilding eller konfliktløsning kan personalemedarbejderen spille en vigtig rolle.

Uddannelsesopgaver kan være at planlægge og organisere uddannelsesforløb for ledelse og medarbejdere. Du kan også arbejde med kompetenceudvikling og -afklaring for enkeltmedarbejdere og grupper af medarbejdere. Eller du kan have ansvar for uddannelse af elever.

En ligestillingskonsulent arbejder for ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem forsøg på at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. De ansættes hovedsaglig i større private og offentlige virksomheder som fx Danmarks Radio, DSB, Udenrigsministeriet og Københavns Kommune. Desuden er der ansat ligestillingskonsulenter ved de regionale arbejdsmarkedsråd.

En personaleleder har typisk det overordnede ansvar for en hel personaleafdeling eller for dele af administrationen, fx en uddannelsesafdeling. Jobbet som personalemedarbejder er ofte meget afvekslende og stiller store krav til selvstændighed, samarbejds- og formidlingsevne, initiativ, fleksibilitet og udadvendthed.

Arbejdsplads

Man kan arbejde i en virksomheds eller offentlig institutions personaleafdeling. Man kan også arbejde i et privat konsulentfirma. Private konsulentfirmaer har som regel specialiseret sig i personaleudvikling, coaching eller i rekrutteringsopgaver (personaleudvælgelse).

De firmaer, der arbejder med personaleudvikling, tilrettelægger kurser i fx samarbejde, projektorientering og lederudvikling. De kan også være med til strukturomlægninger eller organisationsændringer i en virksomhed. Endelig kan de arbejde med konsulentvirksomhed i forbindelse med coaching, se Coach.

De firmaer, som har specialiseret sig i rekruttering, arbejder som en slags private arbejdsformidlinger. De taler med den enkelte virksomhed for at finde ud af, hvilken slags medarbejder der er behov for. Derefter finder de frem til nogle få udvalgte, der sættes i forbindelse med virksomheden.

Se mere om brancherne Forsikring og pension, Arbejdsformidling samt Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Personalemedarbejder35.764 kr.-32.596 kr.
Personaleassistent27.349 kr.-28.634 kr.
Personaleadministrator41.254 kr.47.229 kr.38.253 kr.
Uddannelseschef39.152 kr.-36.540 kr.
Løn- og personalechef38.593 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Lønnen som personalemedarbejder afhænger af uddannelsesbaggrund, funktion, overenskomst og af, hvor du bliver ansat.

Fremtidsmuligheder

Personaleadministration er et jobområde i vækst, hvad der giver job til flere medarbejdere. Stillingerne besættes som oftest med personer med flere års erfaring fra arbejde i virksomhedernes personaleafdelinger.

Du kan avancere til job som personalechef eller HR-chef.

Nogle personalemedarbejdere får job som uddannelseskonsulenter i større virksomheder eller organisationer.

Du kan også arbejde som selvstændig konsulent. Få information om hjælp og støttemuligheder for iværksættere hos Erhvervsstyrelsen: www.erhvervsstyrelsen.dk

Mere uddannelse

Der findes relevante efteruddannelseskurser i såvel privat som offentligt regi. Kontakt forskellige fagforbund, brancheforeninger og interesserorganisationer for at få mere at vide.

Få mere at vide

Civiløkonomerne
www.ca.dk

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
www.djoef.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

28 årige Thomas Hasselgaard Larsen er nyuddannet og HR-konsulent i en offentlig virksomhed....

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ditte Appel Krath er uddannet i kommunikation. Dittes overordnede opgave er at få medarbejdere...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.