kandidatuddannelse i Antropologi
Bacheloruddannelse

Antropologi

Antropologi lærer dig om menneskers sociale og kulturelle verdener. En antropolog studerer små og store samfund og forsøger at opnå en dybere forståelse for at opleve, studere og sætte sig ind i et andet samfund.

Fakta

Navn:
Antropologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere både materielle, sociale og politiske forhold i forskellige regioner. Uddannelsen byder på en kombination af teori, metode og praktisk feltarbejde, hvor du lærer at være tæt på, men samtidig se forhold i et større perspektiv.

Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, projektledelse, planlægning, evaluering, undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Antropologi handler om, hvordan mennesker handler og tænker i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Det kan fx være i familien, i religiøse og etniske grupper, på arbejdspladsen eller i et land.

En antropologisk undersøgelse tager udgangspunkt i feltarbejde og kan handle om alt fra forholdet mellem drengene i en 8. klasse i Herlev, kinesiske indvandreres arbejdsliv i USA, familiestrukturer i Ghana eller pårørende til Alzheimerpatienter i Danmark.

Uddannelsen har tre centrale områder:

 • Regional etnografi, hvor du lærer om forskellige samfund rundt om i verden
 • Antropologisk teori, hvor du lærer at analysere og forstå kulturelle og sociale processer
 • Antropologisk metode, hvor du lærer at indsamle viden og data gennem kvalitative metoder

Fælles for alle antropologiske undersøgelser er, at mennesket sættes i centrum for analysen, og du at altid anskuer enkeltfænomener i en større socialkulturel sammenhæng.

Gennem studiet lærer du at se forhold, som de fleste tager for givet, i et nyt perspektiv. Du lærer at stille spørgsmålstegn og identificere problemer i sociale sammenhænge og udvikle forslag til, hvordan uhensigtsmæssige mønstre kan forandres.

Du lærer at analysere samfund og kulturer i hele verden. Antropologer har tidligere især forsket i ikke-vestlige samfund, men i dag arbejder flere og flere med studier af den vestlige verden, herunder Danmark.

Arbejdsmetoden er især feltarbejde, hvor du bl.a. laver interview og deltagerobservation. Du kan også øve dig i at formidle din viden gennem tekst, film, lyd og udstilling.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt øvelser og projektarbejde. På det tredje studieår indgår ud over bachelorprojektet et tilvalgsfag eller et praktikophold, der også kan tages i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder antropologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelsen i antropologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder antropologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelsen i antropologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,810,2
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10,710,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i antropologi, på afrikastudier, pædagogisk antropologi, Global Development, socialt arbejde, migrationsstudier m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, herunder sundhedsområdet, og i private virksomheder. Du kan også arbejde inden for internationalt og nationalt udviklings- og organisationsarbejde. Typiske arbejdsområder er fx organisationsudvikling, rekruttering, kvalitative undersøgelser, undervisning, formidling og administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.