Kandidatuddannelse

Social datavidenskab

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at kombinere analyse af komplekse og store datasæt (big data) med samfundsvidenskabelig teori og analyse.

Fakta

Navn:
Social datavidenskab
Andre betegnelser:
Social Data Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer på grænseområdet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab. Du lærer at samle, bearbejde og analysere store datamængder og på baggrund heraf analysere fx adfærd, netværk og meningsudveksling.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage en række forskellige jobfunktioner, hvor du vil kunne løse opgaver inden for analyse, administration og forskning/innovation.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i social datavidenskab har fokus på data, der indeholder information om menneskelig adfærd, tankegang og sociale relationer. Det er data fra vores digitale spor, som kan bruges til at forudsige og påvirke, hvordan verden udvikler sig. Det kan fx være jobopslag på nettet, diskussioner på Twitter og Facebook, indkøbstatistikker fra webshops og fysiske butikker, offentlige databaser mv.

Registerdata og kvalitative data

På uddannelsen lærer du at kombinere registerdata med kvalitative data, indsamlet via fx antropologisk feltarbejde. Kombinationen af disse data kan give bedre forståelse af eksempelvis kundeadfærd, udvikling af psykologiske diagnose- eller screeningsværktøjer, politologiske eller sociologiske analyser af vælgeradfærd og trends.

Du lærer at kombinere forskellige videnskabelige metoder, tilgange og værktøjer, herunder bl.a. databehandling med programmeringssproget Python, statistiske metoder og digital etnografi.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Social Data Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et praktikophold i en privat eller en offentlig institution eller et studieophold i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den private og offentlige sektor, hvor du vil kunne løse opgaver inden for analyse, administration og forskning/innovation.

Du vil kunne bygge bro mellem data science-afdeling samt øvrige dele af organisation eller forretning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information