Kandidatuddannelse

Social datavidenskab

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at kombinere analyse af komplekse og store datasæt (big data) med samfundsfaglig teori og analyse.

Fakta

Navn:
Social datavidenskab
Andre betegnelser:
Social Data Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en ny disciplin i grænseområdet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab. Du lærer at hente, samle og analysere store datamængder og på baggrund heraf analysere fx adfærd, netværk og meningsudveksling.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage en række forskellige jobfunktioner, hvor du vil kunne løse opgaver inden for analyse, administration og forskning/innovation.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra september 2020. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i social datavidenskab har fokus på data, der indeholder information om menneskelig adfærd, tankegang og sociale relationer. Det er data fra vores digitale spor, som kan bruges til at forudsige og påvirke, hvordan verden udvikler sig. Fx jobopslag på nettet, diskussioner på Twitter og Facebook, indkøbstatistikker fra webshops og fysiske butikker, offentlige databaser mv.

På uddannelsen lærer du at kombinere registerdata med kvalitative data, indsamlet via fx antropologisk feltarbejde. Kombinationen af disse datat kan give bedre forståelse af eksempelvis kundeadfærd, udvikling af psykologiske diagnose- eller screeningsværktøjer, politilogiske eller sociologiske analyser af vælgeradfærd og trends.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion. Der er også mulighed for et praktikophold i en privat eller en offentlig institution eller et studieophold i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder social datavidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse giver adgang til uddannelsen. En bachelor inden for datavidenskab suppleret med med samfundsvidenskabelige fag kan også give adgang.

Følgende bacheloruddannelser kan fx give adgang:

  • Samfundsvidenskab
  • Antropologi
  • Europæisk etnologi
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Matematik-økonomi
  • Sociologi
  • Økonomi
  • Erhvervsøkonomi, HA

En række andre bacheloruddannelser kan også give adgang. Se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den private og offentlige sektor, hvor du vil kunne løse opgaver inden for analyse, administration og forskning/innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information