Kandidatuddannelse

Social datavidenskab

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at kombinere analyse af komplekse og store datasæt (big data) med samfundsvidenskabelig teori og analyse.

Fakta

Navn:
Social datavidenskab
Andre betegnelser:
Social Data Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en ny disciplin i grænseområdet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab. Du lærer at samle, bearbejde og analysere store datamængder og på baggrund heraf analysere fx adfærd, netværk og meningsudveksling.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage en række forskellige jobfunktioner, hvor du vil kunne løse opgaver inden for analyse, administration og forskning/innovation.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra september 2020. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i social datavidenskab har fokus på data, der indeholder information om menneskelig adfærd, tankegang og sociale relationer. Det er data fra vores digitale spor, som kan bruges til at forudsige og påvirke, hvordan verden udvikler sig. Fx jobopslag på nettet, diskussioner på Twitter og Facebook, indkøbstatistikker fra webshops og fysiske butikker, offentlige databaser mv.

Registerdata og kvalitative data

På uddannelsen lærer du at kombinere registerdata med kvalitative data, indsamlet via fx antropologisk feltarbejde. Kombinationen af disse data kan give bedre forståelse af eksempelvis kundeadfærd, udvikling af psykologiske diagnose- eller screeningsværktøjer, politologiske eller sociologiske analyser af vælgeradfærd og trends.

Du lærer at kombinere forskellige videnskabelige metoder, tilgange og værktøjer, herunder bl.a. databehandling med programmeringssproget Python, statistiske metoder og digital etnografi.

Praktik

Der er mulighed for et praktikophold i en privat eller en offentlig institution eller et studieophold i udlandet. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Social Data Science.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder social datavidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse giver adgang til uddannelsen. En bachelor inden for andre discipliner suppleret med samfundsvidenskabelige kurser kan også give adgang.

Følgende bacheloruddannelser kan fx give adgang:

  • Samfundsvidenskab
  • Antropologi
  • Europæisk etnologi
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Matematik-økonomi
  • Sociologi
  • Økonomi
  • Erhvervsøkonomi, HA

En række andre bacheloruddannelser kan også give adgang. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den private og offentlige sektor, hvor du vil kunne løse opgaver inden for analyse, administration og forskning/innovation.

Du vil kunne bygge bro mellem data science-afdeling samt øvrige dele af organisation eller forretning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information