kandidatuddannelse i Europæisk etnologi
Bacheloruddannelse

Europæisk etnologi

Etnologi handler om menneskers måde at leve på. Du lærer at forstå og formidle forskelle i menneskers levevis ved hjælp af bl.a. fagets kulturteorier.

Fakta

Navn:
Europæisk etnologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du også om forskellige arbejdsmetoder, som etnologer bruger til at få viden om menneskers måder at leve på, bl.a. interview og deltagerobservation.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne som færdiguddannet etnolog er typisk inden for arbejde med kulturanalyse og formidling i offentlige og private organisationer som fx virksomheder og museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På europæisk etnologi lærer du om menneskers hverdagsliv, livsformer og kulturelle værdier. Du får også indsigt i kulturteorier og kvalitative arbejdsmetoder, der udgør det videnskabelige grundlag for dine analyser.

Studieområdet er europæisk kultur og kulturarv i et både nutidigt og historisk perspektiv. Du får undervisning i emner som:

 • Dansk og europæisk hverdagslivshistorie fra 1600-tallet og frem til i dag
 • Kulturelle processer i Europa, Europas særpræg, kulturforskelle og kulturmøder
 • Kvalitativ metode til etablering og analyse af nutidigt og historisk materiale
 • Kulturformidling

Væsentlige arbejdsmetoder for etnologiske studier er kvalitativt feltarbejde og historiske kildestudier. Du vil bl.a. prøve at lave feltarbejde, hvor du opholder dig i en kortere periode blandt de mennesker, du studerer. Det kan være alene eller i en mindre gruppe. Dertil bliver der også arrangeret ekskursioner i såvel Danmark som udlandet.

Desuden lærer du at behandle skriftligt materiale og materielle genstande i dine kulturanalyser.

Der er desuden mulighed for studierelevant erhvervsarbejde, idet uddannelsen samarbejder med bl.a. Nationalmuseet, forskellige kulturhistoriske lokalmuseer, kulturarvsinstitutioner og private virksomheder.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Du vil både arbejde selvstændigt og i grupper med tekster og projekter. En del af den videnskabelige litteratur, du skal læse, vil være skrevet på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder europæisk etnologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i europæisk etnologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,66,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i europæisk etnologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i europæisk etnologi og anvendt kulturanalyse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Etnologer finder ofte arbejde i det private erhvervsliv, bl.a. inden for rådgivningsvirksomhed, i kommuner og i staten med fx kulturpolitik, byplanlægning eller socialt arbejde samt på kulturhistoriske museer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Organisation, udvikling og rådgivning og Kultur- og museumsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information