kandidatuddannelse i Anvendt kulturanalyse
Kandidatuddannelse

Anvendt kulturanalyse

Kandidatuddannelsen, som er engelsksproget, giver dig en kulturanalytisk indsigt, som kan anvendes inden for fx konsulentarbejde og projektledelse.

Fakta

Navn:
Anvendt kulturanalyse
Andre betegnelser:
Applied Cultural Analysis
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig både med metode, teori og feltarbejde og får et solidt kendskab til forskellige kulturteorier. Uddannelsen kombinerer elementer fra etnologi, antropologi og sociologi.

Som færdiguddannet kandidat i anvendt kulturanalyse kan du finde beskæftigelse inden for fx innovation, rådgivning, konsulentvirksomhed og projektledelse. Du kan også varetage planlægningsopgaver i offentlige og private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen studerer du kulturanalyse og får et indgående kendskab til kulturteori. Du lærer desuden at omsætte din viden i praksis i forbindelse med fx interkulturel kommunikation, ledelse og innovation.

Det betyder, at du i såvel private som offentlige organisationer vil være i stand til at analysere og komme med handlingsforslag til eventuelle ændringer i en given organisations måde at tænke på, herunder også i relation til produktudvikling og lignende.

Der er mulighed for fordybelse i selvvalgte emner som fx forbrugeradfærd, organisationskultur, kulturel mangfoldighed, livsstil eller fænomener inden for oplevelsesøkonomien.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Applied Cultural Analysis.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Lund.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder anvendt kulturanalyse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse:

  • Europæisk etnologi
  • Antropologi
  • Etnografi
  • Sociologi og kulturanalyse

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private eller offentlige organisationer, blandt andet inden for felterne innovation, mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

De meget få nyuddannede (under 100) har fået beskæftigelse primært på Videregående uddannelsesinstitutioner, inden for Offentlig administration samt inden for en række brancher inden for videnservice, undervisning og it.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information