kandidatuddannelse i Anvendt kulturanalyse
Kandidatuddannelse

Anvendt kulturanalyse

Den engelsksprogede kandidatuddannelse kombinerer dele fra antropologi, sociologi og samfundsvidenskab.

Fakta

Navn:
Anvendt kulturanalyse
Andre betegnelser:
Applied Cultural Analysis
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kulturanalytisk indsigt, som kan bruges inden for fx interkulturel kommunikation. Du får indgående viden om metode, teori, feltarbejde og forskellige kulturteorier og kan beskæftige dig med fx forbrugeradfærd, organisationskultur, livsstil, kulturel mangfoldighed og fænomener inden for oplevelsesøkonomien.

Som færdiguddannet kandidat i anvendt kulturanalyse kan du finde beskæftigelse inden for fx innovation, rådgivning, konsulentvirksomhed og projektledelse. Du kan også varetage planlægningsopgaver i offentlige og private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen studerer du kulturanalyse og får et indgående kendskab til kulturteori. Du lærer desuden at omsætte din viden i praksis i forbindelse med fx interkulturel kommunikation, ledelse og innovation.

Det betyder, at du i såvel private som offentlige organisationer vil være i stand til at analysere og komme med handlingsforslag til eventuelle ændringer i en given organisations måde at tænke på, herunder også i relation til produktudvikling og lignende.

Indhold

Du undervises i bl.a.:

  • Introduktion til anvendt kulturanalyse
  • Metoder til kulturanalyse
  • Teoretiske perspektiver i kulturanalyse
  • Strategier til sammensætning af kulturanalyse
  • Feltarbejde og projektledelse

Der er mulighed for fordybelse i selvvalgte emner.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Applied Cultural Analysis.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Lund.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder anvendt kulturanalyse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse:

  • Europæisk etnologi
  • Antropologi
  • Etnografi
  • Sociologi og kulturanalyse

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private eller offentlige organisationer, blandt andet inden for felterne innovation, mangfoldighedsledelse og interkulturel kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information