Global and Development Studies
Kandidatuddannelse

Global and Development Studies

Kandidatuddannelsen handler om global udvikling og udfordringer.

Fakta

Navn:
Global and Development Studies
Andre betegnelser:
Globale og udviklingsstudier
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer på globale udfordringer som fx klima, menneskerettigheder, konflikter, udviklingshjælp og økonomiske forandringer.

Du lærer at arbejde med udviklingsprocesser lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samt på tværs af niveauerne.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i nationale og internationale organisationer og virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På Global and Development Studies arbejder du med at forstå, hvordan globale udfordringer påvirker menneskers liv over hele verden.

Emner

Du lærer at arbejde med globale problemer bl.a. med afsæt i viden om internationale relationer, politisk økonomi, antropologi og sociologi.

Gennem projektarbejdet bruger du din teoretiske og metodiske viden i praksis. Du udvikler også kompetencer som projektleder. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i global and development studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i lokale, nationale og internationale regerings- og udviklingsagenturer, globale virksomheder og konsulentfirmaer. Du vil også kunne finde arbejde i regionale og internationale organisationer som fx FN. Endelig vil der være jobmuligheder inden for forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information