Kandidatuddannelse

Global and Development Studies

Kandidatuddannelsen, som er engelsksproget, har fokus på aktuelle globale forandringer og udfordringer.

Fakta

Navn:
Global and Development Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig analytiske og praktiske færdigheder for at forstå og tackle voksende og komplekse globale udfordringer.

Som færdiguddannet har du bl.a. mulighed for at arbejde i nationale og internationale regerings- og udviklingsorganisationer, globale virksomheder og konsulentfirmaer.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På Global and Development Studies beskæftiger du dig med globalisering og dens betydning for den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling i verden.

Du opnår analytiske og praktiske færdigheder inden for projektledelse, monitorering, evaluering og problemløsning. 

Temaer

Uddannelsen fokuserer på temaer som fx klimaforandringer og bæredygtighed, udvikling og ulighed, menneskerettigheder samt magt og konflikthåndtering. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i lokale, nationale og internationale regerings- og udviklingsagenturer, globale virksomheder og konsulentfirmaer. Du vil også kunne finde arbejde i regionale og internationale organisationer som fx FN. Endelig vil der være jobmuligheder inden for forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information