Kandidatuddannelse

Global and Development Studies

Kandidatuddannelsen Global and Development Studies har fokus på voksende og komplekse globale udfordringer.

Fakta

Navn:
Global and Development Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig analytiske og praktiske færdigheder for at forstå og tackle voksende og komplekse globale udfordringer.

Som færdiguddannet har du bl.a. mulighed for at arbejde i nationale og internationale regerings- og udviklingsorganisationer, globale virksomheder og konsulentfirmaer.

Undervisningen foregår på engelsk.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På Global and Development Studies beskæftiger du dig med globaliseringen og dens betydning for den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling i verden.

Du lærer at analysere og vurdere nye globale ændringer, tendenser og debatter, som har relation til processer inden for globalisering og det globale udviklingslandskab.

Du opnår analytiske og praktiske færdigheder i projektledelse, overvågning og evaluering til rapportering, teamwork og tværkulturelt samarbejde samt problemløsning.

Temaer

Uddannelsen fokuserer på temaer som fx klimaforandringer og bæredygtighed, udvikling og ulighed, menneskerettigheder og retfærdighed, magt og konflikt samt social og økonomisk strid.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Global and Development Studies

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i lokale, nationale og internationale regerings- og udviklingsagenturer, globale virksomheder og konsulentfirmaer. Du vil også kunne finde arbejde i regionale og internationale organisationer som fx FN. Endelig vil der være jobmuligheder inden for forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information