amu i entreprenør- og landbrugsteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Entreprenør- og landbrugstekniske område

Områdets kurser kvalificerer dig til at yde service og udføre fejlfinding, justering, reparation og afprøvning af maskiner, kraner og lifte.

Fakta

Navn:
Entreprenør- og Landbrugstekniske område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254

Du lærer at reparere el-anlæg, hydrauliske systemer, komfortanlæg samt motor- og transmissionssystemer på entreprenør- og landbrugsmaskiner. Du lærer også at vurdere reparationsmulighederne i forhold til kundens ønsker, økonomi, miljø- og sikkerhedskrav m.m.

Kurserne henvender sig især til faglærte mekanikere.

Se alle AMU-kurser inden for området Entreprenør- og landbrugsteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Det entreprenør- og landbrugstekniske område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Reparation af elektroniske anlæg på køretøjer og arbejdsredskaber
  • Reparation af hydraulik og elektronik på mobile maskiner
  • Reparation af komfortanlæg på køretøjer og arbejdsredskaber
  • Reparation af motor- og transmissionssystemer

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Entreprenør- og landbrugstekniske område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Entreprenør- og landbrugstekniske område er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Robotplæneklipper, Fejlfinding og reparation
Mark- og tågesprøjter, indstilling og udmåling
CETOP level 1: Grundlæggende mobilhydraulik
Brændstofteknik offroad, indstilling og udmåling
Off-road ATV - kontrol, fejlsøgning og reparation
Landbrugsmaskiner avanceret, fejlfind og reparer
El-drevne off road køretøjer, batterifejlfinding
Mark- og tågesprøjter, fejlfinding og reparation
Dæktryk på offroad køretøjer, indstil og udmåling
Diesel, elektr. motorstyring og 4 ventilteknologi
Effektelektronik på mobilt udstyr
LS-hydraulik på mobile maskiner
Hydraulik eltek. på lastvognskraner
Ballepresser: Kalibrering og synkronisering
Sikkerhedpå løfte- og hejseredskaber
Sikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst.
Opbygning, funktion og reparation af finsnitter
Fejlfinding og reparation af finsnitter
Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel
Hydraulikteknik på offroad materiel
Kontrol og udmåling af variabel transmission
El-sikkerhed på offroad køretøjer
Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1
Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2
Stabilitetsovervågning på lastvognskraner
Emissions nedsættende teknik på offroad Materiel
Hydrauliske forbindelser til off road materiel
Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser
Ballepresser: Fejlfinding og reparation
Personlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr
Hybridteknologi på offroad køretøjer
Kørende have/parkmask, just. og enkel reparation 1
Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2
Kørende have/parkmask, fejlfinding og reparation 2
Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1
2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner 1
Traktor enkel, indstilling og udmåling 1
Traktor enkel, fejlfinding og reparation 2
Traktor enkel, opdatering og nye teknologier 3
Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1
Traktor avanceret, fejlfinding og reparation 2
Traktor avanceret, opdatering og nye teknologier 3
Entreprenørmaskiner enkel, indstil/udmål 1
Entreprenørmaskiner enkel, fejlfind/reparer 2
Entreprenørmaskiner avanceret, indstil/udmål 1
Entreprenørmaskiner avanceret, fejlfind/reparer 2
Syn af mark- og tågesprøjter - opdateringskursus
Autostyring på landbrugsmaskiner og redskaber
Autostyring på landbrugsmaskiner og redskaber
Autostyring på landbrugsmaskiner og redskaber
Autostyring på landbrugsmaskiner og redskaber
Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 3
Eftersyn, mobile løfte- og transportredskaber
Eftersyn, mobile løfte- og transportredskaber
Aircondition og klimaanlæg
Mejetærsker: Fejlfinding og reparation
Mejetærsker: nye teknologier - ajourføring
Traktor: nye teknologier - ajourføring
Eftersyn på personløftere
Autostyring: Opbygning og funktion
Eftersyn på Entreprenør og landbrugsmaskiner
Autostyring: Nye teknologier - ajourføring
Mejetærsker: Opbygning og funktion
Ballepresser: Opbygning og funktion
Transmission: Nye teknologier - ajourføring
Motor: Nye teknologier på motorer - ajourføring
Truck enkel, fejlfinding og reparation
Mobilhydrauliske anlæg: Sammenkobl og indregul. 1
Mobilhydrauliske anlæg, Sammenkobl og indregul.2
El drevne off road køretøjer, fejlfinding og rep.
Truck avanceret, fejlfinding og reparation
Fejlfinding og rep. af dæk, off the road køretøjer
Løft af off the road køretøjer ved reparation
Lovpligtigt syn af sprøjteudstyr

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Kundeservice
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information