Kursus

Aircondition og klimaanlæg

Service, afprøvning og fejlfinding på køle- og klimastyringsanlæg med korrekt måleudstyr efter fabri-kantens forskrifter.

Fakta

Navn:
Aircondition og klimaanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
49459-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte landbrugsmaskinmekanikere, entreprenørmaskinmekanikere, kranmekanikere og til personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker at arbejde med service og reparation af landbrugsmateriel og entreprenørmateriel.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren følgende på landbrugs- og entreprenørmaskiner: Foretage 12 & 24 mdr. serviceeftersyn på klimaanlæg efter fabrikantens forskrifter. Afprøve og fejlfinde på køle- og klimastyringsanlæg med korrekt måleudstyr efter fabrikantens forskrifter. Deltageren opnår endvidere kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter ved omgang med kølemiddel, trykflasker og trykprøvnings udstyr. Herunder de gældende regler omkring miljøhåndtering af kølemiddel. Deltageren opnår også kendskab til elmotorstyring af varme og cirkulations spjæld, solindfalds sensorer, blæsermotorstyring, lufttemperatursensor samt rette fyldemængde.

Varighed

4,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.