Kursus

Kontrol og udmåling af variabel transmission

Deltageren vil kunne kontrollere, afprøve og fejlfinde på variable transmissioner på offroad materiel.

Fakta

Navn:
Kontrol og udmåling af variabel transmission
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
48112-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det landbrugs- og entreprenørtekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med service og reparation af landbrugs- og entreprenørmateriel.

Mål

Deltageren kan foretage kontrol, kalibrering, justering og afprøvning af variable transmissioner på offroad materiel efter fabrikantens forskrifter.Deltageren forstår og kan anvende de grundlæggende principper i variable transmissioner, herunder opbygning og funktion af hydrauliske- og elektriske styresystemer.Deltageren kan foretage eftersyn og fejlfinding på variable transmissioner på offroad materiel på en rationel og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.Deltageren kan vejlede kunden i daglig brug og vedligehold af variable transmissioner på offroad materiel efter producentens forskrifter.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen. 

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.