Kursus

Sikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst.

Sikkerhedseftersyn på anhuggergrej og udskifteligt udstyr.

Fakta

Navn:
Sikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
47364-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel

Mål

Deltageren kan foretage hovedeftersyn af anhuggergrej og udskifteligt udstyr til løfte og hejseredskaber efter fabrikantens krav og gældende lovkrav. Deltageren får kendskab til brugsanvisning, mærkning, konstruktionsopbygning, Arbejdstilsynets sikkerhedskrav og kassationskriterier samt belastningsprøve og revneprøve. Deltageren kan kontrollere det udskiftelige udstyrs mekaniske og hydrauliske sikkerhedstilstand og anvende samt udfylde tjekliste. Deltageren kan foretage eftersyn på en rationel og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og således erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser