Kursus

Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2

Efter gennemført uddannelse kan deltageren fejlsøge og reparere fejl i de elektroniske kredsløb på mobile maskiner.

Fakta

Navn:
Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
48115-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder eller søger beskæftigelse med service og reparation af mobile maskiner. Der kræves kompetencer svarende til dem, der kan opnås på kurset "Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1" for at deltage i kurset.

Mål

Deltageren kan udmåle følere og afgøre om funktionen er tilfredsstillende på baggrund af viden om funktionen af følere, som typisk anvendes på mobile maskiner.Deltagen kan analysere forskellige hydrauliske diagramtyper.Deltageren kan planlægge og udføre fejlfinding på en typisk mobil maskine.Deltageren kan kontrollere om input og outputsignaler er tilfredsstillende på baggrund af viden om computerbaseret styring på mobile maskiner, herunder PWM styring (Pulse-width modulation).Deltageren forstår og kan anvende viden om at udføre målinger med oscilloscope på analoge og digitale kredsløb, f.eks. PWM styring (Pulse-width modulation).Deltageren kan udmåle om ledningsnettet i en canbusstyring fungerer tilfredsstillende på baggrund af kendskab til virkemåden af canbusstyring.Deltageren kan udmåle om ledningsnettet i en canbusstyring fungerer tilfredsstillende.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstilende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.