Kursus

2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner 1

Deltageren kan foretage kontrol, eftersyn og simpel fejlfinding af 2- eller 4-taktsmotorens funktioner, herunder motorens enkeltkomponenter og udskifte defekte komponenter.

Fakta

Navn:
2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
48573-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der er beskæftiget med eller søger beskæftigelse inden for vedligeholdelse og reparation af 2- eller 4-taktsmotorer monteret på have- og parkmaskiner.

Mål

Deltageren forstår og kan anvende viden om have-park maskiners 2- og 4-taktsmotorer, herunder viden om køle- og smøresystemer. Deltageren kan på den baggrund:   - foretage kontrol, eftersyn og simpel fejlfinding af 2- eller 4-taktsmotorens funktioner. - kontrollere og vurdere 2- eller 4-taktsmotorens enkeltkomponenter samt udskifte defekte komponenter.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.