Kursus

Opbygning, funktion og reparation af finsnitter

Deltageren kan betjene og indstille finsnitterens forskellige funktioner ved hjælp af relevant dokumentation. Deltageren kan udføre fejlfinding og reparationer på maskinens mekaniske systemer og hydrauliske anlæg med tilhørende el-styringer.

Fakta

Navn:
Opbygning, funktion og reparation af finsnitter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
47866-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som er beskæftiget eller søger beskæftigelse med almindeligt forekommende reparationer og justeringer af finsnittere.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren betjene og indstille en finsnitter på baggrund af opnået viden om finsnitterens opbygning og funktioner. Deltageren kan foretage almindeligt forekommende reparationer og justeringer på skærebord, snitteaggregat, blæser og udkasteaggregat på finsnitter. Deltageren kan ved hjælp af diagrammer og servicemanualer justere, fejlfinde og udføre reparationer på maskinens mekaniske systemer og hydrauliske anlæg med tilhørende el-styringer.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser