Kursus

Kørende have/parkmask, fejlfinding og reparation 2

Deltageren kan indstille, fejlsøge og reparere kørende have- og parkmaskiner. Endvidere kan deltageren benytte relevante diagnoseværktøjer til indstilling, udmåling og fejlsøgning på maskinernes systemer.

Fakta

Navn:
Kørende have/parkmask, fejlfinding og reparation 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
48504-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte mekanikere eller personer med tilsvarende kvalifikation, der er beskæftiget ved eller søger beskæftigelse inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område, og som skal kunne foretage vedligeholdelse, justering, fejlsøgning og reparation af kørende have- og parkmaskiner. Deltagerne bør forud for kurset have kompetencer, der svarer til kursus nr. 48502 Kørende have/parkmask, just. og enkel reparation 1.

Mål

Deltageren kan indstille, fejlsøge og reparere på motor, transmission, elektriske, hydrauliske og mekaniske systemer på kørende have- og parkmaskiner fx have- og kompakttraktorer samt redskabsbærere ved anvendelse af relevant dokumentation. Deltageren kan benytte relevante diagnoseværktøjer til indstilling, udmåling og fejlsøgning på kørende have- og parkmaskiners systemer.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.