Kursus

Hydraulikteknik på offroad materiel

Hydraulikteknik på offroad materiel med proportionalventiler og variable pumper samt systemer med akkumulatorer som energikilde, dæmperfunktion eller anden anvendelsesmulighed. Du opnår kendskab til forskellige styringer af hydraulik ved hjælp af patron- eller modulventiler.

Fakta

Navn:
Hydraulikteknik på offroad materiel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
48111-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det landbrugs- og entreprenørtekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med service og reparation af landbrugs- og entreprenørmateriel.

Mål

Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske systemer med proportionalventiler og hydraulikpumper med variabel deplacement på offroad materiel. Deltageren kan kontrollere og redegøre for hydrauliske anlægs olierenhed og foretage en olieprøvetagning, og ud fra måleresultatet rådgive kunden om anbefalet vedligeholdelsesprogram for det hydrauliske anlæg. Deltageren kan beregne, opbygge og anvende hydraulikanlæg med akkumulator som delkomponent som fx energikilde, dæmperfunktion eller i andre anvendelsesmuligheder. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde efterse, kontrollere og servicere akkumulatoren på hydrauliske anlæg på offroad materiel. Deltageren kan anvende og sammensætte forskellige patronventiler og modulventiler til sekvensstyring af hydrauliske anlæg.

Varighed

4 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen. 

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.