Kursus

Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel

Deltageren kan dimensionere, installere, indregulere og servicere et hydraulisk anlæg med tryk- og flowregulering samt kontrollere og afprøve pumper med fast deplacement.

Fakta

Navn:
Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
48110-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det landbrugs- og entreprenørtekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med service og reparation af landbrugs- og entreprenørmateriel.

Mål

Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow på offroad materiel, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, cylindre og motorer. Deltageren forstår principperne bag hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregne pumpekapacitet og virkningsgrad. Deltageren kan fremstille og læse hydraulikdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard. Deltageren kan ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg på offroad materiel samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard. Deltageren forstår principperne bag viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier. Deltageren forstår filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan på baggrund af denne viden udvælge og rådgive om relevant filtervalg.

Varighed

4 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen. 

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.