Kursus

Ballepresser: Opbygning og funktion

Efter endt uddannelse har deltageren udført kontrol, fejlfinding og reparation på en tidssvarende ballepresser.

Fakta

Navn:
Ballepresser: Opbygning og funktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
49652-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det landbrug- og entreprenørtekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med fejlfinding og reparation af landbrugs- og entreprenørmateriel.

Mål

Deltageren kan foretage kontrol, fejlfinding og reparation på ballepresserens mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.Deltageren kan anvende relevant dokumentation og diagnoseværktøj til kontrol og fejlfinding på ballepresserens mekaniske, elektriske og hydrauliske funktioner.Uddannelsen kan gennemføres på følgende typer af ballepressere: Rundballepresser og firkantballepresser. Kun en type af presser kan angives per gennemført uddannelse.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.