Kursus

Lovpligtigt syn af sprøjteudstyr

Deltageren kan udføre lovpligtigt syn af sprøjteudstyr anvendt til udbringning af pesticider (pesticidudbringningsudstyr).

Fakta

Navn:
Lovpligtigt syn af sprøjteudstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2254
Fagkode:
49978-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte personer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område, og som skal kunne foretage lovpligtige syn af sprøjteudstyr.

Mål

Deltageren kan udføre lovpligtigt syn af sprøjteudstyr anvendt til udbringning af pesticider (pesticidudbringningsudstyr). Synet foretages i henhold til den gældende Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr og Miljøstyrelsens, til enhver tid gældende, vejledning om syn af sprøjter, som er baseret på relevante standarder for syn af sprøjter, samt fabrikanternes anvisning.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.